VZN č. 5 – 2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené
31. decembra 2019
Kategória

Prílohy