Preskočiť na obsah

VZN č. 5 – 2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriadenej obcou