VZN č. 5 – 2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriadenej obcou

Zverejnené
31. júla 2020
Kategória

Prílohy