VZN č. 5 – 2021 – NÁVRH o úhradách za sociálne služby poskytované obcou Benkovce

Zverejnené
30. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
28. apríla 2022 − 12. mája 2022
Kategória

Prílohy