Preskočiť na obsah

VZN č. 9 – 2020 dodatok č. 1 VZN 2/2019 o daní z nehnuteľností na území obce