VZN o názvoch ulíc – návrh

Zverejnené
28. februára 2019
Vyvesené na úradnej tabuli
28. apríla 2022 − 12. mája 2022
Kategória

Prílohy