Preskočiť na obsah

VZN obce o hosppodárení so spoločným majetkom