Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Benkovce.

Nadpis

Zverejnené

VZN č. 2 – 2021 – NÁVRH Dodatok č. 1 VZN č. 3/2020 o určení výšky mesačného príspevku v materskej škole a školskom zariadení zriadených obcou

30.11.2021

Prílohy

Popis

Dodatok č. 1 VZN č. 3/2020 o určení výšky mesačného príspevku v materskej škole a školskom zariadení zriadených obcou