Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Benkovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Chránená dielňa – Dohoda č. 23/40/060/7

ID: 20230303 – Ústredie práce

4 279,00 €

7.3.2023

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti 31.12.2023

Dátum podpísania 6.3.2023

Suma s DPH 4 279,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Benkovce

Objednávateľ - Sídlo Benkovce 22, 094 02 Slovenská Kajňa

Objednávateľ - IČO 00332267

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Poistná zmluva o poistení motorových vozidiel PZP_Fabia

ID: 20230302 – Generali Poisťovňa

103,61 €

1.3.2023

Začiatok účinnosti 15.2.2023

Koniec účinnosti 14.2.2024

Dátum podpísania 14.2.2023

Suma s DPH 103,61 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Benkovce

Objednávateľ - Sídlo Benkovce 22, 094 02 Slovenská Kajňa

Objednávateľ - IČO 00332267

Dodávateľ Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Dodávateľ - Sídlo Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Dodávateľ - IČO 54228573

Prílohy

Rámcová dohoda o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

ID: 20230301 – TANOT s.r.o.

1.3.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti 31.12.2023

Dátum podpísania 15.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Benkovce

Objednávateľ - Sídlo Benkovce 22, 094 02 Slovenská Kajňa

Objednávateľ - IČO 00332267

Dodávateľ TANOT s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Komenského 48/44, 094 31 Hanušovce nad Topľou

Dodávateľ - IČO 50778200

Prílohy

Triedený zber – príloha č.4 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu

ID: 20230202 – EKOS PLUS s.r.o.

28.2.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Benkovce

Objednávateľ - Sídlo Benkovce 22, 094 02 Slovenská Kajňa

Objednávateľ - IČO 00332267

Dodávateľ EKOS PLUS s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 36211451

Prílohy

Rámcová zmluva č. Z59170007 o odbere, úprave, zhodnotení alebo zneškodnení odpadov_Dodatok č. 4

ID: 20230201 – EBA

14.2.2023

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti 31.12.2023

Dátum podpísania 30.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Benkovce

Objednávateľ - Sídlo Benkovce 22, 094 02 Slovenská Kajňa

Objednávateľ - IČO 00332267

Dodávateľ EBA, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31376134

Prílohy

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Benkovce č. 75/2007, ročný rozpočet na rok 2023

ID: 20221202 – VaK SERVIS

3 167,40 €

15.12.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.12.2022

Suma s DPH 3 167,40 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Benkovce

Objednávateľ - Sídlo Benkovce 22, 094 02 Slovenská Kajňa

Objednávateľ - IČO 00332267

Dodávateľ VaK SERVIS, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad

Dodávateľ - IČO 52110478

Prílohy

Zmluva o úvere č. 71/019/19

ID: 20221201 – Prima banka Slovensko

9.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Benkovce

Objednávateľ - Sídlo Benkovce 22, 094 02 Slovenská Kajňa

Objednávateľ - IČO 00332267

Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s. v skratke PKB, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

Prílohy

TKO_Dodatok 1/2023 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

ID: 20221106 – FÚRA

30.11.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Benkovce

Objednávateľ - Sídlo Benkovce 22, 094 02 Slovenská Kajňa

Objednávateľ - IČO 00332267

Dodávateľ FÚRA, s.r.o.,

Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 36211451

Prílohy

TSP – Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20200129005

ID: 20221105 – Implementačná agentúra Ministerstva práce

7.11.2022

Začiatok účinnosti 1.11.2022

Koniec účinnosti 30.6.2023

Dátum podpísania 25.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Benkovce

Objednávateľ - Sídlo Benkovce 22, 094 02 Slovenská Kajňa

Objednávateľ - IČO 00332267

Dodávateľ Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 6, 814 55 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30854687

Prílohy

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č.O 055/2023

ID: 20221104 – 1. východoslovenská OZV

7.11.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Benkovce

Objednávateľ - Sídlo Benkovce 22, 094 02 Slovenská Kajňa

Objednávateľ - IČO 00332267

Dodávateľ 1. východoslovenská OZV, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 27, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 53021665

Prílohy

Popis

Zastávky SAD Benkovce – Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 309070AIK4

ID: 20221103 – Pôdohospodárska platobná agentúra

7.11.2022

Začiatok účinnosti 1.4.2023

Koniec účinnosti 31.8.2023

Dátum podpísania 17.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Benkovce

Objednávateľ - Sídlo Benkovce 22, 094 02 Slovenská Kajňa

Objednávateľ - IČO 00332267

Dodávateľ Pôdohospodárska platobná agentúra

Dodávateľ - Sídlo Hraničná 12, 815 26 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 30794323

Prílohy

Dohoda č. 22/40/054/317 – Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie

ID: 20221102 – Ústredie práce

9 414,90 €

2.11.2022

Začiatok účinnosti 1.11.2022

Koniec účinnosti 31.7.2023

Dátum podpísania 26.10.2022

Suma s DPH 9 414,90 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Benkovce

Objednávateľ - Sídlo Benkovce 22, 094 02 Slovenská Kajňa

Objednávateľ - IČO 00332267

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy