Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Benkovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

TKO_Dodatok 1/2023 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

ID: 20221106 – FÚRA

30.11.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Benkovce

Objednávateľ - Sídlo Benkovce 22, 094 02 Slovenská Kajňa

Objednávateľ - IČO 00332267

Dodávateľ FÚRA, s.r.o.,

Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 36211451

Prílohy

TSP – Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20200129005

ID: 20221105 – Implementačná agentúra Ministerstva práce

7.11.2022

Začiatok účinnosti 1.11.2022

Koniec účinnosti 30.6.2023

Dátum podpísania 25.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Benkovce

Objednávateľ - Sídlo Benkovce 22, 094 02 Slovenská Kajňa

Objednávateľ - IČO 00332267

Dodávateľ Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 6, 814 55 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30854687

Prílohy

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č.O 055/2023

ID: 20221104 – 1. východoslovenská OZV

7.11.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Benkovce

Objednávateľ - Sídlo Benkovce 22, 094 02 Slovenská Kajňa

Objednávateľ - IČO 00332267

Dodávateľ 1. východoslovenská OZV, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 27, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 53021665

Prílohy

Popis

Zastávky SAD Benkovce – Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 309070AIK4

ID: 20221103 – Pôdohospodárska platobná agentúra

7.11.2022

Začiatok účinnosti 1.4.2023

Koniec účinnosti 31.8.2023

Dátum podpísania 17.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Benkovce

Objednávateľ - Sídlo Benkovce 22, 094 02 Slovenská Kajňa

Objednávateľ - IČO 00332267

Dodávateľ Pôdohospodárska platobná agentúra

Dodávateľ - Sídlo Hraničná 12, 815 26 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 30794323

Prílohy

Dohoda č. 22/40/054/317 – Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie

ID: 20221102 – Ústredie práce

9 414,90 €

2.11.2022

Začiatok účinnosti 1.11.2022

Koniec účinnosti 31.7.2023

Dátum podpísania 26.10.2022

Suma s DPH 9 414,90 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Benkovce

Objednávateľ - Sídlo Benkovce 22, 094 02 Slovenská Kajňa

Objednávateľ - IČO 00332267

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Dohoda č. 22/40/054/295 – Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie

ID: 20221101 – Ústredie práce

2.11.2022

Začiatok účinnosti 1.11.2022

Koniec účinnosti 31.3.2023

Dátum podpísania 24.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Benkovce

Objednávateľ - Sídlo Benkovce 22, 094 02 Slovenská Kajňa

Objednávateľ - IČO 00332267

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

KC – Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci v rámci NP BOKKÚ

ID: 20221001 – Implementačná agentúra Ministerstva práce

13.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti 30.6.2023

Dátum podpísania 10.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Benkovce

Objednávateľ - Sídlo Benkovce 22, 094 02 Slovenská Kajňa

Objednávateľ - IČO 00332267

Dodávateľ Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 6, 814 55 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30854687

Prílohy

Internet_Antik_Zmluva o vzájomnej spolupráci

ID: 20220805 – ANTIK computers & communications s.r.o.

5.9.2022

Začiatok účinnosti 14.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Benkovce

Objednávateľ - Sídlo Benkovce 22, 094 02 Slovenská Kajňa

Objednávateľ - IČO 00332267

Dodávateľ ANTIK computers & communications s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Rázusova 1, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 36191400

Prílohy

VSE_Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

ID: 20220804 – VSE Development

5.9.2022

Začiatok účinnosti 30.8.2022

Koniec účinnosti 29.8.2024

Dátum podpísania 30.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Benkovce

Objednávateľ - Sídlo Benkovce 22, 094 02 Slovenská Kajňa

Objednávateľ - IČO 00332267

Dodávateľ VSE Development, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Kúpna zmluva s predkupným právom

ID: 20220803 – Obchodné družstvo JEDNOTA

1,00 €

17.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.8.2022

Suma s DPH 1,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Benkovce

Objednávateľ - Sídlo Benkovce 22, 094 02 Slovenská Kajňa

Objednávateľ - IČO 00332267

Dodávateľ Obchodné družstvo JEDNOTA, Vranov nad Topľou

Dodávateľ - Sídlo Námestie slobody 79, 093 01 Vranov nad Topľou

Dodávateľ - IČO 31737200

Prílohy

ZoD_Oprava technologickej časti ČOV Benkovce

ID: 20220802 – VaK SERVIS

5 866,80 €

16.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.8.2022

Suma s DPH 5 866,80 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Benkovce

Objednávateľ - Sídlo Benkovce 22, 094 02 Slovenská Kajňa

Objednávateľ - IČO 00332267

Dodávateľ VaK SERVIS, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad

Dodávateľ - IČO 52110478

Prílohy

Zmluva o vytvorení systému na hromadné rozosielanie správ

ID: 20220801 – Alphabet group

1,00 €

10.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.8.2022

Suma s DPH 1,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Benkovce

Objednávateľ - Sídlo Benkovce 22, 094 02 Slovenská Kajňa

Objednávateľ - IČO 00332267

Dodávateľ Alphabet group, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 53056043

Prílohy