Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Benkovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o vytvorení systému na hromadné rozosielanie správ

ID: 20220801 – Alphabet group

1,00 €

10.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.8.2022

Suma s DPH 1,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Benkovce

Objednávateľ - Sídlo Benkovce 22, 094 02 Slovenská Kajňa

Objednávateľ - IČO 00332267

Dodávateľ Alphabet group, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 53056043

Prílohy

DPO SR_Zmluva č. 1422 496

ID: 20220604 – Dobrovoľná požiarna ochrana SR

1 400,00 €

15.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.6.2022

Suma s DPH 1 400,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Benkovce

Objednávateľ - Sídlo Benkovce 22, 094 02 Slovenská Kajňa

Objednávateľ - IČO 00332267

Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Dodávateľ - Sídlo Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3

Dodávateľ - IČO 00177474

Prílohy

Zastávky SAD_Zmluva č. 309070AIK4

ID: 20220603 – Pôdohospodárska platobná agentúra

24 206,16 €

13.6.2022

Začiatok účinnosti 31.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.5.2022

Suma s DPH 24 206,16 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Benkovce

Objednávateľ - Sídlo Benkovce 22, 094 02 Slovenská Kajňa

Objednávateľ - IČO 00332267

Dodávateľ Pôdohospodárska platobná agentúra

Dodávateľ - Sídlo Hraničná 12, 815 26 Bratislava

Dodávateľ - IČO 30 794 323

Prílohy

Zmluva o vývoze zmesového komunálneho odpadu

ID: 20220602 – ZECOP

9.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Benkovce

Objednávateľ - Sídlo Benkovce 22, 094 02 Slovenská Kajňa

Objednávateľ - IČO 00332267

Dodávateľ ZECOP, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 57711923

Prílohy

TOS_Dodatok č. N20210422001D02 k Zmluve s IA

ID: 20220601 – MPSVaR SR

42 605,64 €

6.6.2022

Začiatok účinnosti 28.5.2022

Koniec účinnosti 30.11.2023

Dátum podpísania 26.5.2022

Suma s DPH 42 605,64 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Benkovce

Objednávateľ - Sídlo Benkovce 22, 094 02 Slovenská Kajňa

Objednávateľ - IČO 00332267

Dodávateľ MPSVaR SR

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Dodávateľ - IČO 30854687

Prílohy

Popis

Dobrovoľnícka služba_Dohoda č. 22/40/054/174

ID: 20220501 – ÚPSVaR SR

26.5.2022

Začiatok účinnosti 1.6.2022

Koniec účinnosti 30.9.2022

Dátum podpísania 23.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Benkovce

Objednávateľ - Sídlo Benkovce 22, 094 02 Slovenská Kajňa

Objednávateľ - IČO 00332267

Dodávateľ ÚPSVaR SR

Dodávateľ - Sídlo Námestie Slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Zmluva o vytvorení aplikácie pre inteligentné telefóny

Alphabet group s.r.o

200,00 €

1.4.2022

Začiatok účinnosti 2.4.2022

Koniec účinnosti 1.4.2027

Dátum podpísania 1.4.2022

Suma s DPH 200,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Benkovce

Objednávateľ - Sídlo Benkovce 22, 094 02 Slovenská Kajňa

Objednávateľ - IČO 00332267

Dodávateľ Alphabet group s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 53056043

Prílohy

Zmluva o vytvorení webového sídla

Alphabet partner

300,00 €

1.4.2022

Začiatok účinnosti 1.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.2.2022

Suma s DPH 300,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Benkovce

Objednávateľ - Sídlo Benkovce 22, 094 02 Slovenská Kajňa

Objednávateľ - IČO 00332267

Dodávateľ Alphabet partner, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 52436411

Prílohy

Zmluva o čistení odpadových vôd

17.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Benkovce

Objednávateľ - Sídlo Benkovce 22, 094 02 Slovenská Kajňa

Objednávateľ - IČO 00332267

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o združení finančných prostriedkov

17.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Benkovce

Objednávateľ - Sídlo Benkovce 22, 094 02 Slovenská Kajňa

Objednávateľ - IČO 00332267

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o určení práv a povinností medzi obcami Benkovce a Slovenská Kajňa

17.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Benkovce

Objednávateľ - Sídlo Benkovce 22, 094 02 Slovenská Kajňa

Objednávateľ - IČO 00332267

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

VaK SERVIS_Dodatok č. 1_prevádzkovanie verejnej kanalizácie

16.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Benkovce

Objednávateľ - Sídlo Benkovce 22, 094 02 Slovenská Kajňa

Objednávateľ - IČO 00332267

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy