Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Benkovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Internet_Antik_Zmluva o vzájomnej spolupráci

ID: 20220805 – ANTIK computers & communications s.r.o.

5.9.2022

Začiatok účinnosti 14.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Benkovce

Objednávateľ - Sídlo Benkovce 22, 094 02 Slovenská Kajňa

Objednávateľ - IČO 00332267

Dodávateľ ANTIK computers & communications s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Rázusova 1, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 36191400

Prílohy

VSE_Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

ID: 20220804 – VSE Development

5.9.2022

Začiatok účinnosti 30.8.2022

Koniec účinnosti 29.8.2024

Dátum podpísania 30.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Benkovce

Objednávateľ - Sídlo Benkovce 22, 094 02 Slovenská Kajňa

Objednávateľ - IČO 00332267

Dodávateľ VSE Development, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Kúpna zmluva s predkupným právom

ID: 20220803 – Obchodné družstvo JEDNOTA

1,00 €

17.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.8.2022

Suma s DPH 1,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Benkovce

Objednávateľ - Sídlo Benkovce 22, 094 02 Slovenská Kajňa

Objednávateľ - IČO 00332267

Dodávateľ Obchodné družstvo JEDNOTA, Vranov nad Topľou

Dodávateľ - Sídlo Námestie slobody 79, 093 01 Vranov nad Topľou

Dodávateľ - IČO 31737200

Prílohy

ZoD_Oprava technologickej časti ČOV Benkovce

ID: 20220802 – VaK SERVIS

5 866,80 €

16.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.8.2022

Suma s DPH 5 866,80 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Benkovce

Objednávateľ - Sídlo Benkovce 22, 094 02 Slovenská Kajňa

Objednávateľ - IČO 00332267

Dodávateľ VaK SERVIS, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad

Dodávateľ - IČO 52110478

Prílohy

Zmluva o vytvorení systému na hromadné rozosielanie správ

ID: 20220801 – Alphabet group

1,00 €

10.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.8.2022

Suma s DPH 1,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Benkovce

Objednávateľ - Sídlo Benkovce 22, 094 02 Slovenská Kajňa

Objednávateľ - IČO 00332267

Dodávateľ Alphabet group, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 53056043

Prílohy

DPO SR_Zmluva č. 1422 496

ID: 20220604 – Dobrovoľná požiarna ochrana SR

1 400,00 €

15.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.6.2022

Suma s DPH 1 400,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Benkovce

Objednávateľ - Sídlo Benkovce 22, 094 02 Slovenská Kajňa

Objednávateľ - IČO 00332267

Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Dodávateľ - Sídlo Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3

Dodávateľ - IČO 00177474

Prílohy

Zastávky SAD_Zmluva č. 309070AIK4

ID: 20220603 – Pôdohospodárska platobná agentúra

24 206,16 €

13.6.2022

Začiatok účinnosti 31.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.5.2022

Suma s DPH 24 206,16 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Benkovce

Objednávateľ - Sídlo Benkovce 22, 094 02 Slovenská Kajňa

Objednávateľ - IČO 00332267

Dodávateľ Pôdohospodárska platobná agentúra

Dodávateľ - Sídlo Hraničná 12, 815 26 Bratislava

Dodávateľ - IČO 30 794 323

Prílohy

Zmluva o vývoze zmesového komunálneho odpadu

ID: 20220602 – ZECOP

9.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Benkovce

Objednávateľ - Sídlo Benkovce 22, 094 02 Slovenská Kajňa

Objednávateľ - IČO 00332267

Dodávateľ ZECOP, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 57711923

Prílohy

TOS_Dodatok č. N20210422001D02 k Zmluve s IA

ID: 20220601 – MPSVaR SR

42 605,64 €

6.6.2022

Začiatok účinnosti 28.5.2022

Koniec účinnosti 30.11.2023

Dátum podpísania 26.5.2022

Suma s DPH 42 605,64 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Benkovce

Objednávateľ - Sídlo Benkovce 22, 094 02 Slovenská Kajňa

Objednávateľ - IČO 00332267

Dodávateľ MPSVaR SR

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Dodávateľ - IČO 30854687

Prílohy

Popis

Dobrovoľnícka služba_Dohoda č. 22/40/054/174

ID: 20220501 – ÚPSVaR SR

26.5.2022

Začiatok účinnosti 1.6.2022

Koniec účinnosti 30.9.2022

Dátum podpísania 23.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Benkovce

Objednávateľ - Sídlo Benkovce 22, 094 02 Slovenská Kajňa

Objednávateľ - IČO 00332267

Dodávateľ ÚPSVaR SR

Dodávateľ - Sídlo Námestie Slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Zmluva o vytvorení aplikácie pre inteligentné telefóny

Alphabet group s.r.o

200,00 €

1.4.2022

Začiatok účinnosti 2.4.2022

Koniec účinnosti 1.4.2027

Dátum podpísania 1.4.2022

Suma s DPH 200,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Benkovce

Objednávateľ - Sídlo Benkovce 22, 094 02 Slovenská Kajňa

Objednávateľ - IČO 00332267

Dodávateľ Alphabet group s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 53056043

Prílohy

Zmluva o vytvorení webového sídla

Alphabet partner

300,00 €

1.4.2022

Začiatok účinnosti 1.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.2.2022

Suma s DPH 300,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Benkovce

Objednávateľ - Sídlo Benkovce 22, 094 02 Slovenská Kajňa

Objednávateľ - IČO 00332267

Dodávateľ Alphabet partner, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 52436411

Prílohy