Obec

Ďakujeme všetkým nadáciám a fondom, ministerstvám SR a PSK za dotácie poskytnuté počas rokov 2015-2022 obci Benkovce, ktoré boli využité na rozvoj a skvalitnenie služieb a života nielen občanov obce Benkovce.