Preskočiť na obsah

Fotogaléria

Zatiaľ tu nie sú žiadne aktuality.

Zobraziť všetky fotogaléria

Rok 2022

Letecké snímky

Rok 2021

Mikuláš

Spolupráca KC s MŠ

Futbalový turnaj a zábavné aktivity pre deti

Nohejbalový turnaj

Uvítanie detí do života 2021

Výlet na hrad Čičva

Prázdninová opekačka na Močarkoch

Výstup detí ku krížu nad Benkovcami

Jubilanti 2021

Nové detské ihrisko pri MŠ

Deň detí v MŠ

Čistenie brehov Ondavy

Sadíme my máje

Rok 2020

Komunitná aktivita: Mikuláš 2020

Výročie vzniku MO MS v Benkovciach spojenej s obnovou matičného

Kríž nad Benkovcami

Komunitná aktivita: Uvítanie do života 2020

Komunitná aktivita: Opekačka na Močiarkoch

Slávnosť Kristovho tela a krvi – 11.6.2020

Na bajku onkodeťom – Benkovce

Čistenie brehov Ondavy 2020

Komunitná aktivita: Karneval

Stolnotenisový turnaj

Komunitná aktivita: Výstup na Inovec

Rok 2019

Komunitná aktivita: Mikuláš 2019, predvianočný punč

Komunitná aktivita: Jubilanti

Komunitná aktivita: Október – mesiac úcty k starším

Komunitná aktivita: Uvítanie do života

Komunitná aktivita: Futbalový turnaj 2019

Komunitná aktivita:Volejbalový turnaj a súťaž vo varení guláša 2

Komunitná aktivita: MDD 2019

Skupinová aktivita KC: Putovanie za črievičníkom

Komunitná aktivita: Sadíme my máje

Komunitná aktivita: Deň matiek 2019

Komunitná aktivita: Deň zeme 2019

Skupinová aktivita KC: Návšteva Hornozemlínskej knižnice

Komunitná aktivita: Ochrana pred podvodníkmi

Skupinová aktivita KC: Dopravná výchova

Komunitná aktivita: Karneval

Komunitná aktivita: Zimný výstup na Inovec