Preskočiť na obsah

Knižnica

 Vážení čitatelia,

oznamujeme Vám, že knihy z Obecnej knižnice si môžete prísť vypožičať každú stredu od 14:00 – 16:00 hod.  

Ďalej Vás chceme informovať, že obec Benkovce postupne dopĺňa knižničný fond zakupovaním nových kníh. 

V roku 2021 sa zakúpili knihy v hodnote 2000 eúr z fondu na podporu umenia .

Ak by ste u nás potrebnú knihu nenašli, sprostredkujeme Vám jej výpožičku z Hornozemplínskej knižnice vo

vo Vranove nad Topľou.