Preskočiť na obsah

Školstvo

Vážení rodičia!

V naledujúcom článku si môžete prečítať upozornenie, kedy môžete kvôli obedom zadarmo pre Vaše dieťa prísť o daňový bonus.

https://www.cas.sk/clanok/2572619/rodicia-pozor-kedy-mozete-kvoli-obedom-zadarmo-pre-vase-dieta-prist-o-danovy-bonus/

História ZŠ

1934

K obecnej škole v Slovenskej Kajni bola výmerom Okresného úradu vo Vranove nad Topľou zo dňa 2.januára 1934 priškolená obec Benkovce, teda tieto dediny tvorili jednu školskú obec. Školy pozostávali každá zo 4.tried a patrili pod spoločné vedenie so sídlom v Slovenskej Kajni. Riaditeľom školy bol Hynek Zajíc a učiteľkou Ľudmila Stollmannová.

1935-1938

V školskom roku 1935 /36 bola trojtriedna štátna škola, v roku 1937 / 38 štvortriedna štátna škola. 

1939-1940

V období  1939 – 1945 sa tiež počet tried a názov školy menil. V školskom roku 1939/40 bola v obci štvortriedna štátna škola , ktorej riaditeľom bol Rudolf Polášek a učiteľom Štefan Humeník. V roku 1940 sa Slovenská Kajňa a Benkovce snažia o osamostatnenie škôl, a preto sa obracajú so žiadosťou na Ministerstvo školstva a národnej osvety. Ministerstvo výnosom zo dňa 24.4.1940 upúšťa od osamostatnenia a odporúča vybudovať spoločnú školu. Stavenisko na novú školu bolo určené medzi obcami, no k realizácií zámeru nedošlo. Učilo sa naďalej v súkromných domoch.

1945

Dňa 16.5.1945 sa poštátnili všetky školské majetky . Ľudové školy sa premenovali na Štátne ľudové školy.

1948

K významnému kroku v rozvoji školstva došlo dňa 21.apríla 1948. Keď došlo k základnej úprave jednotného školstva. V praxi to znamenalo premenu ľudových škôl na školy národné ( s ročníkom 1.-5. ) meštianskych škôl na školy stredné  ( so 4 postupnými ročníkmi ) . V rámci tejto organizácie boli zriadené stredné školy v Benkovciach ,Dobrej nad Ondavou ,Kvakovciach a ďalších obciach . Žiaci zo Slovenskej Kajni navštevovali Strednú školu v Benkovciach , spolu s nimi aj žiaci z Ruského Kazimíra , Malej Domaše a Žalobína .

Galéria