Preskočiť na obsah

Šport

POZOR!!! Počas tvranie padémie COVID – 19 je cvičenie možné podľa aktuálnych opatrení ÚVZ SR – trebe ich sledovať a dodržiavať !!! AK je dovolené navštevovať posilňovne tak len za prísnych hygienických opatrení – vetranie, dezinfekcia, a samozrejme je limitovaný počet cvičiacich. Prosíme Vás o dodržiavanie platných opatrení a nariadení. 

Možnosť zacvičiť si majú už aj dámy a to v priestoroch bývalej ZŠ, kde sa nachádzajú stroje a pomôcky na precvičenie celého tela. Presný cvičebný poriadok bude upravený a vyvesený v miestnosti na cvičenie. Bližšie informácie dostanete na OcÚ.

PREVÁDZKOVA DOBA ŽENSKEJ POSILŇOVNE: 

Pondelok: 14:00- 15:00 hod. 

Štvrtok:     14:00- 15:00 hod. 

                  17:00- 18:00 hod. 

Sobota:     16:00-17:00 hod. 

Ak máte záujem isť cvičiť vo štvrtok o  17:00 a v sobotu o 16:00 je potrebné telefonicky nahlásiť na tel. č. 0907 040 201.