Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Milan Baník

Zástupca starostky

Slavomír Čečko

Poslanec

Jozef Dudáš

Poslanec

Mgr. Marián Oľšav

Poslanec

Mgr. Katarína Hladká

Poslanec

Ing. Jozef Uhrín

Poslanec

Ondrej Hudík 

Poslanec

Zverejnené 12. februára 2022.
Upravené 1. apríla 2022.