Ing. Viera Pavlišková

Starostka obce

starosta@obecbenkovce.sk 0908875759

Zverejnené 12. februára 2022.
Upravené 23. februára 2022.