Verejná vyhláška

Projektové úpravy v katastrálnom území Benkovce

Zverejnené 27. februára 2023.
Bez úpravy .