Deň Zeme – takto to dopadlo

Pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý pripadal na piatok 22.4.2022, sme sa aj my, občania obce Benkovce zapojili do skrášlenia našej zeme ako aj snahou pomôcť odstrániť z nej to, čo tam nepatrí.

Rozhodli sme sa vyčistiť od odpadkov časti našej obce, ktoré sú najviac postihnuté zakladaním čiernych skládok odpadu a ktoré sú najviac znečisťované – potok na Ondavskej ulici a okolie rieky Ondava a parkovisko a kraj lesa nad parkoviskom v lese Inovec, ktoré patrí do nášho katastrálneho územia. Do čistenia sa zapojili zamestnanci obce, dobrovoľníci a deti z Benkoviec, za čo patrí všetkým veľká vďaka.

Na parkovisku pod lesom sme po dokončení čistenia umiestnili 16 čiernych vriec s odpadom. Na Ondavskej ulice a od Ondavy sa zhromaždil odpad o objeme 14 vriec plus veľkoobjemový odpad. Prevažnú časť odpadov tvoril plastový odpad, no nezaostávalo ani sklo, ale našlo sa z každého rožku trošku – od kartónu až po linoleá.

Malou troškou sme sa snažili prispieť aj novými prírastkami  – zasadením nových stromčekov pred športový areál v obci, kde sa vysadilo spolu dvadsať ihličnanov.

Po dobre vykonanej práci a s nádejou v srdci, že odpadu bude čoraz menej sa účastníci presunuli k altánku, ktorý pri rieke Ondava vybudovali členovia DHZO Benkovce, kde bolo prichystané malé občerstvenie.

Zverejnené 26. apríla 2022.
Bez úpravy .