Mestá a obce v štrajkovej pohotovosti

od 19.5.2022 sa mestá a obce spojili a začala tak štrajková pohotovosť na Slovensku, ktorej cieľom je, aby Vláda SR prijala konkrétne opatrenia na pomoc mestám a obciam.

Vyjadrujeme podporu štrajkovej pohotovosti.

Zverejnené 23. mája 2022.
Bez úpravy .