Mimoriadne odpočty vodomerov

Vážení občania!

V období od 1. marca do 30. marca 2022 vykonáva VVS a. s. odpočty vodomerov z dôvodu novej cenovej úpravy.

Žiadame Vás, aby ste sprístupnili a vyčistili vodomerné šachty.

Ďakujeme

Zverejnené 11. marca 2022.
Upravené 20. marca 2022.