4. Príloha č. 2 Návrh min. zmluv. podmienok Zmena účelu užívania stavby zo skladu na Požiarnu zbrojnicu

Zverejnené
30. júna 2020
Kategória

Prílohy