Preskočiť na obsah

4. Príloha č. 2 Návrh min. zmluv. podmienok Zmena účelu užívania stavby zo skladu na Požiarnu zbrojnicu