Preskočiť na obsah

VZN č. 3 – 2019 o miestnych daniach na území obce