VZN č. 3 – 2019 o miestnych daniach na území obce

Zverejnené
31. decembra 2019
Kategória

Prílohy