VZN č. 4 – 2021 -NÁVRH o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce

Zverejnené
30. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
28. apríla 2022 − 12. mája 2022
Kategória

Prílohy