Preskočiť na obsah

VZN č. 5 – 2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady