VZN č. 5 – 2021 – NÁVRH o úhradách za sociálne služby poskytované obcou Benkovce

Zverejnené
30. novembra 2021
Kategória

Prílohy